Kleinschalige vrouwenopvang voor ongedocumenteerde vrouwen en kinderen.
Meer info
Doelen opstellen voor het volgen van taalcursussen en workshops.
Meer info
Hier vind u alle informatie over het afgelopen jaar. Ons sociaal en financieel verslag.
Jaarverslag 2023
Het ondersteunen van vrouwen met hun asielprocedure
Meer info

Het Harriet Tubman huis – Een veilige plek om op kracht te komen

Het Harriet Tubman Huis (HTH) is een kleinschalige, persoonlijke opvang die tijdelijk onderdak en begeleiding biedt aan ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen in Amsterdam Zuid-Oost. De bewoonsters verblijven bij het HTH in hun afwachting op een verblijfsvergunning, omdat ze vanwege ons inziens beter niet in een AZC kunnen blijven of daar geen recht op hebben in verband met het afwachten van een beroep.

Het Harriet Tubman Huis biedt de vrouwen een veilige thuissituatie, waar ze op krachten kunnen komen zodat ze klaar zijn voor wat de toekomst ze zal brengen. Wij geloven in het stimuleren van de zelfredzaamheid van de vrouwen en focussen op onderling empowerment. Onze stichting is volledig afhankelijk van giften en donaties. De basiskosten van het huis worden door fondsen en particulieren donateurs vergoed. Hiervoor zijn wij hen heel erg dankbaar. 

Redenen om ons te steunenOnafhankelijk

Als stichting zijn wij onafhankelijk. Dit geeft ons vrijheid. Wij draaien volledig op donaties van particulieren en fondsen. .

Belastingvoordeel

Als bedrijf kunt u voordelig een donatie aan ons doen. Omdat wij ANBI geregistreerd zijn is dit aftrekbaar bij de belastingdienst.

Help ons helpen

Al met een kleine donatie kunt u ons steunen. Alle hulp is welkom. Help ons helpen.


Nieuwsbrief mei 2024

Al 24 jaar vangen wij kwetsbare vrouwen en kinderen op die, in afwachting van hun verblijfsvergunning, op rust kunnen komen in ons opvanghuis in…

Read More

Nieuwsbrief oktober 2023

Al 23 jaar vangen wij kwetsbare vrouwen en kinderen op die, in afwachting van hun verblijfsvergunning, op rust kunnen komen in ons opvanghuis in…

Read More

Nieuwsbrief juli 2023

Al 23 jaar vangen wij kwetsbare vrouwen en kinderen op die, in afwachting van hun verblijfsvergunning, op rust kunnen komen in ons opvanghuis in…

Read More